Zdravlje

Ljubav & Sex

Koje su najčešće neželjene reakcije nakon vakcinacije protiv COVID-19?

Koje su najčešće neželjene reakcije nakon vakcinacije protiv COVID-19? Većina ozbiljnih „neželjenih događaja“ u toku ili posle vakcinacije se samo „poklapa“, tj. vremenski koincidira sa vakcinacijom, tj. desile bi se i da nije bilo vakcinacije

Koje su najčešće neželjene reakcije nakon vakcinacije protiv COVID-19? Svet Plus


O vakcinama

 

Sputnik V (Gam-COVID-Vac) („ruska“ vakcina) je vektorska vakcina u kojoj je rekombinantni adenovirus nosač za gen koji omogućava stvaranje „spike“ proteina koji dovodi do stvaranja zaštitnog imuniteta. Adenovirus je izmenjen tako da se ne umnožava u organizmu. Prva i druga doza vakcine se razlikuju samo u odnosu na nosač (adenovirus serotip 26 u prvoj, odnosno, serotip 5 u drugoj dozi). Vakcinacija je namenjena odraslima (uzrast ≥18 godina). Prema nacionalnim preporukama, vakcinacija se sprovodi sa dve odvojene doze vakcine u razmaku od najmanje 3 nedelje. Prema za sada dostupnim podacima, nakon 1-4 nedelje od primljene druge doze vakcine stvara se imunitet koji je efikasan ≈92% u sprečavanju infekcije a 100% protiv teške bolesti COVID-19. U toku su studije na većem broju ispitanika koje treba da obezbede više podataka o efektivnosti vakcine.

 

Pfizer-BioNTech vakcina sadrži iRNK u lipidnom omotaču koji omogućava stvaranje „spike“ proteina u ćelijama i tako dovodi do stvaranja zaštitnog imuniteta. Važno je napomenuti da se iRNK ne umnožava i ne ugrađuje u genom ćelije jer se brzo razgrađuje u organizmu. Vakcinacija se sprovodi  se dve odvojene doze vakcine u razmaku od najmanje 3 nedelje kod osoba uzrasta 16 godina i starijih. Prema za sada dostupnim podacima nakon 1-4 nedelje od primljene druge doze vakcine stvara se imunitet koji je efikasan 95% u sprečavanju bolesti COVID-19.

 

Sinopharm („kineska“ vakcina) je inaktivisana vakcina proizvedena tehnologijom prethodno već korišćenom u razvoju vakcina (npr. vakcina protiv dečje paralize, besnila). Vakcina sadrži mrtvi virus SARS CoV2 koji je izgubio sposobnost razmnožavanja u ljudskoj ćeliji ali zato stvara zaštitni imunitet. Vakcinacija je namenjena odraslima (≥18 godina). Sprovodi  se sa dve odvojene doze vakcine u razmaku od 2-4 nedelje. Nema publikovanih podataka u naučnoj literaturi, ali prema za sada dostupnim podacima iz Kine, nakon 1-4 nedelje od primljene druge doze vakcine stvara se imunitet koji je efikasan ≈80% u sprečavanju bolesti COVID-19. U toku su studije na većem broju ispitanika koje treba da obezbede više podataka o efektivnosti vakcine.

 

AstraZeneca COVID-19 („oksfordska“) vakcina je, slično ruskoj, vektorska vakcina u kojoj je rekombinantni adenovirus (poreklom od šimpanze) nosač za gen koji omogućava stvaranje „spike“ proteina i dovodi do stvaranja zaštitnog imuniteta. Vakcinacija je namenjena odraslima (≥18 godina). Sprovodi  se sa dve odvojene doze vakcine u razmaku od 12 nedelja. Prema za sada dostupnim podacima nakon 1-4 nedelje od primljene druge doze vakcine stvara se imunitet koji je efikasan 60-90% u sprečavanju bolesti COVID-19. U toku su studije na većem broju ispitanika koje treba da obezbede više podataka o efektivnosti vakcine.

 


Koje su najčešće neželjene reakcije nakon vakcinacije protiv COVID-19?

 

Svaka vakcina, kao i svaki lek, može dati određene neželjene reakcije. Velika većina tih reakcija su očekivane i po pravilu blage, kratkotrajne i ne ostavljaju trajne posledice po zdravlje vakcinisanog. Najčešće neželjene reakcije nakon primene vakcina protiv COVID-19 su lokalne: bol, otok i crvenilo na mestu primanja vakcine (nadlaktica).Moguće su i blagi zamor, povišena telesna temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, mučnina, otok limfnih čvorova u blizini mesta primene vakcine. Ove reakcije se ne javljaju kod svih neko samo kod nekih vakcinisanih bez obzira da li je u pitanju prva ili druga doza vakcine i predstavljaju prirodnu reakciju organizma. Nešto su češće posle druge doze vakcine. Traju dan-dva, ređe nekoliko dana i najčešće ne zahtevaju lekarsku pomoć. Retke, teže i dugotrajnije reakcije (ukoliko se jave) zahtevaju da se obratite lekaru.
Napomena: većina ozbiljnih „neželjenih događaja“ u toku ili posle vakcinacije se samo „poklapa“, tj. vremenski koincidira sa vakcinacijom, tj. desile bi se i da nije bilo vakcinacije. Ipak, da bi se utvrdilo da li je reč o neželjenoj reakciji posle vakcinacije, svaka od njih zahteva da se javite lekaru.

 

Da li su posle vakcinacije moguće alergijske reakcije?

 

Kao i na svaki lek, tako i na svaku vakcinu se (izuzetno retko) mogu javiti teže alergijske reakcije (podrazumevaju anafilaksiju, gušenje, nesvesticu...). One se javljaju unutar nekoliko minuta do sat vremena posle vakcinacije. Zato se posle vakcinacije rutinski savetuje da ostanete u čekaonici bar 15 minuta (optimalno pola sata), a ako ste skloni alergijama i duže (sat vremena). Alergija na prirodne alergene (grinje, polen…) nije razlog za zabrinutost. Međutim, ako ste skloni alergijama na lekove, posebno na više vrsta lekova iz različitih grupa, saopštite taj podatak lekaru, ali imajte na umu da je vakcinacija protiv COVID-19 i tada moguća i izvodljiva ali uz pojačane mere opreza. Ako se, unutar nekoliko dana od vakcinacije na mestu davanja vakcine pojavi crvenilo i otok koji svrbi i širi se toliko da zahvata rame i/ili lakat i onemogućava pokrete u zglobu, potrebno je javiti se svom lekaru.

 
Saveti u slučaju da se jave neželjene reakcije:

 

Ako imate umeren do jak bol na mestu davanja vakcine možete staviti hladan oblog. Porazgovarajte sa svojim lekarom o uzimanju lekova koji se prodaju bez recepta, kao što su ibuprofen, aspirin ili antihistaminici. Ove lekove možete uzimati samo ako nemate drugih medicinskih razloga koji vas sprečavaju da normalno uzimate ove lekove. Ne preporučuje se preventivno uzimanje ovih lekova (pre vakcinacije) jer nije poznato da li i kako ovi lekovi utiču na delotvornost vakcine.

U slučaju da imate povišenu telesnu temperaturu koja se održava satima, uzimajte puno tečnosti i antipiretike (npr. paracetamol ili ibuprofen), a ako febrilnost (posebno T>38,5◦S) traje danima posle vakcinacije - javite se lekaru. 

Imajte na umu da povišena telesna temperatura koja se javi nakon 4-7 dana od vakcinacije najčešće ima neki drugi uzrok i nije posledica vakcinacije. 

Napomena: ako ste bili u bliskom kontaktu sa inficiranom osobom unutar 14 dana pre vakcinacije, povišena telesna temperatura može biti prvi znak infekcije (obično se javljaju i druge tegobe kao što su zamor, gubitak čula mirisa i/ili ukusa i dr.) pa je potrebno da se odmah javite u nadležnu „kovid“ ambulantu.Ostale teme vezane za zdravlje i mršavljenje, možete pronaći OVDE

Viber

Autor: O.J
Izvor: izjzv.org.rs


>