Ostalo

Smeno

Nikola Kopernik: Bez njega bi svemir bio neshvaćen

Nikola Kopernik (lat. Nicolaus Copernicus, polj. Mikolaj Kopernik, nem. Nikolaus Kopernikus) astronom i tvorac heliocentrične teorije svemirskih tela, rođen je, na današnji dan, 19. februara 1473. godine, u Torunju, u Poljskoj.

Nikola Kopernik: Bez njega bi svemir bio neshvaćenŠkolu je završio u Torunju, da bi nakon škole upisao Krakovsku Akademiju, na kojoj se po prvi put susreo sa astronomijom, koja ga je ubrzo i opcinila.

Od 1491. do 1494. godine studirao je teologiju, matematiku, medicinu i astronomiju u Krakovu, da bi posle toga upisao i studije prava i medicine na Bolonjskom Univerzitetu i u Padovi. Kopernikovo obrazovanje je finansirao njegov ujak nadajući se da će i on sam postati biskup. Međutim, na studijama Kopernik je prisustvovao predavanjima astronoma Domenika Marija Novara da Ferara i postao njegov sledbenik i
asistent, a tek kasnije se vratio ujaku, koji je bio biskup crkvene kneževine na ušću Visle, da bi do 1512. godine, bio lekar i njegov poverenik.

Do kraja svog života, Kopernik je kasnije bio sveštenik u Frauenburgu, gde je na jednoj od kula tvrđave koja je opasavala crkvu, uredio opservatoriju (Kopernikov toranj), sa koje je posmatrao nebeska tela i njihova kretanja. Na temelju tih posmatranja i rezultata napisao je delo "O kruženju nebeskih tela", u 6 knjiga i
objavio ga u Nirnbergu 1543. godine, neposredno pred svoju smrt. Ovo delo označilo je revolucionarnu prekretnicu u astronomiji i potstaklo brojna istraživanja i otkrića koja će tek uslediti.

Nikola Kopernik se nikada nije ženio i nije imao decu. Umro je 24. maja 1543. godine u Frauenburgu, u Poljskoj.

Kopernikov heliocentricni sistem sveta zasnovan je na tvrdnjama da se Zemlja okreće oko svoje ose i da kruži oko Sunca. U njegovo vreme ove tvrdnje bile su izuzetno smele, ali su relativno brzo prihvaćene u naučnim krugovima, dok su crkveni krugovi burno reagovali, a papa 1616. godine čak i zabrano Kopernikovo
delo, stavivši indeks, što je trajalo sve do 1822. godine.

Većina naučnika, tog vremena, takođe, u početku nije prihvatio Kopernikov sistem.

Autor: S.P.
Foto: Internet

Viber

Izvor: Svet Plus


>