Ostalo

Smeno

Presveta Bogorodica Trojeručica: Najpoštovanija ikona! (VIDEO)

Najpoštovanija ikona! Prema predanju Presveta Bogorodica Trojeručica je iscelila ruku Svetog Jovana Damaskina. Budući da se Sveti Jovan Damaskin borio protiv ikonoboraca, damaski kalaf ga je kaznio odsecanjem ruke.

Presveta Bogorodica Trojeručica: Najpoštovanija ikona! (VIDEO) Screenshoot/Youtube

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obležavaju praznik Presvete Bogorodice Trojeručice, ikone koja je najpoštovanija u srpskom narodu.

Prema predanju ikona Trojeručica je iscelila ruku Svetog Jovana Damaskina. Budući da se Sveti Jovan Damaskin borio protiv ikonoboraca damaski kalaf ga je kaznio odsecanjem ruke.

Ožalošćen, Sveti Jovan se molio pred ikonom Presvete Bogorodice i tada se dogodilo čudo. Bogorodica ga je iscelila. Iz zahvalnosti za učinjenu milost, Sveti Jovan je ikoni Bogorodice pridodao još jednu ruku. Tako je ikona nazvana Trojeručicom.

Po svom čudesnom isceljenju, Sveti Jovan Damaskin postao je monah u lavri Svetog Save Osvećenog, a Sveta ikona Trojeručica ostala je neprestano uz njega. Sveti Jovan je pre smrti ostavio zavet monasima da ikonu daju carskom sinu koji će, prema proročanstvu Svetog Save Osvećenog, jednog dana doći u njegov manastir.

Tako je Trojeručica pet vekova kasnije dospela u ruke carskog sina, tada arhiepiskopa Save, zajedno sa ikonom Mlekopitateljnice i štapom-patericom Svetog Save Osvećenog.


Proslava praznika Čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice održava se na Hilandaru na Svetoj gori, gde se ikona i nalazi. Centralna proslava praznika Čudotvorne Ikone Presvete Bogorodice Trojeručice održava se na Hilandaru, na Svetoj gori. Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice dugo je bila čuvana u domu Nemanjića, prenoseći se sa kolena na koleno. Iz dvora cara Dušana ikona je prešla u Studenicu.

Kada su Turci okupirali Srbiju, monasi iz Studenice su ikonu vezali za jednog magarca i pustili ga da ide po Božjoj volji. Magare se, prošavši kroz čitavu Srbiju i Makedoniju, na kraju zaustavilo kod Svete gore. Od tada ona se nalazi u Hilandaru.

Ikona Bogorodice Trojeručice ima isceliteljske moći, a tokom istorije pomagala je mnogim pravoslavcima u ključnim momentima istorijskih događaja. Jedna od najboljih kopija ove ikone nalazi se u Hramu Svetog Save u Beogradu.Molitva Bogorodici

O, Presveta i Preblagoslovena Djevo Bogorodice Marijo, tebi pripadamo, i pred tvojom se svetom trojeručnom ikonom klanjamo, sećajući se preslavnog čuda tvoga, prirastanja odsečene desnice prepodobnog Jovana Damaskina, koje se uz pomoć ikone ove dogodilo, i čiji se znak i sada vidi na njoj, oličen u trećoj ruci, koja je tvojoj ikoni priložena. Tebe, sveblagu i svemilostivu Zaštitnicu roda našega, prosimo i molimo da nas uslišiš kao što si uslišila blaženog Jovana, koji ti je u žalosti i bolesti zavapio. Tako ne prezri ni nas, koji smo ranama mnogorazličitih strasti oboleli i ojađeni, i koji tebi, sa skrušenom i smirenom dušom, usrdno pribegavamo.


Svemilostiva Gospođo, ti vidiš nemoći naše, nevolju i potrebu našu za tvojom pomoći i zaštitom; odasvud smo neprijateljima okruženi, i nemamo pomagača ni zaštitnika, ako se ti, Vladičice, na nas ne smiluješ. Molimo ti se da uistinu bolni vapaj naš saslušaš i pomogneš nam da svetootačku pravoslavnu veru do kraja života čistu sačuvamo, da u svim zapovestima Gospodnjim pravo hodimo, istinsko pokajanje za grehe svoje uvek Bogu prinosimo i udostojimo se mirnog i hrišćanskog kraja života i dobrog odgovora na Strašnom sudu Sina tvoga i Boga našega. Njega umoli za nas materinskom svojom molitvom, da nas ne osudi po bezakonjima našim, nego da nas pomiluje po velikoj i neiskazivoj milosti svojoj. O, Svedobra, usliši nas, i ne liši svoje moćne pomoći, da bismo ti, tobom spasenje zadobivši, pevali i proslavljali te u zemlji živih, kao i Rođenog od tebe, Izbavitelja našega, Gospoda Isusa Hrista, kome pripada slava, moć, čast i poklonjenje, zajedno sa Ocem i Svetim Duhom, sada i svagda i kroza sve vekove. Amin. 

Viber

Autor: O.J
Izvor: svetplus.com/opanak.rs

Povezane vesti:


>