Ostalo

Smeno

Prenos moštiju Svetog Save! Deset mudrosti koje treba da znate!

Prenos moštiju Svetog Save, iz Trnove gde je bio sahranjen u Manastir Mileševu, dogodio se za vreme vladavine kralja Vladislava 1237. godine. Od svetih moštiju dogodila su se mnoga čudesna isceljenja, kao što o tome opširno govore životopisci Teodosije i Domentijan. Deset mudrosti koje treba da znate!

Prenos moštiju Svetog Save! Deset mudrosti koje treba da znate! Screenshoot/Youtube
Vernici danas obeležavaju prenos moštiju našeg prvog učitelja i arhiepiskopa svetitelja Save. Ovoga dana ustanovljeno je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se praznuje prenos moštiju svetog i bogonosnog oca, iz Trnove u Manastir Mileševa.

1. Neka se povinuje novodošavši onome koji je pre došao, nepismeni pismenome, neuki obrazovanome i mlađi starijem.

2. Bolji je dan koji čini volju Gospodnju, nego množina bezbožnika.

3. Nemojmo, o čeda i braćo, nikada da poštujemo ono što škodi, a da obilazimo ono što nas spašava.

4. Neka se ne unese ova zla i prokleta reč: Moje i Tvoje, Veće i Manje.

5. Nećemo nikoga sa vrata naših prazna da otpuštamo.

6. Na svim svojim putevima znajte da pravi budu putevi vaši i noge vaše neće se spoticati.

7. Presecimo i izbor volje, kao što kod mnogih iskorenjujemo nesitost i učimo vas da malim i potrebnim budete zadovoljni…

8. Bdite i molite se, da ne padnete u napast; jer duh je bodar, a telo nemoćno.

9. U krotosti primite ovu reč koja može spasti duše vaše. Budite tvorci reči, a ne samo čitaoci, pomišljajući u sebi da koji sluša reči i ne čini što je zapoveđeno njima, takav je sličan čoveku koji gleda lice svoje u zrcalu: jer pozna se, i otide, i odmah zaboravi kakav je bio.

10. "Počujte me braćo, poslednji i prvi:

po jeziku, veri, mi smo jedne krvi.

Mi smo braća, znajte, sestra nam je sloga,

Jer smo djeca Hrista jednog istog Boga.

Riječ "bratstvo" lako je izreći,

Al kad se izgubi, teško ga je steći;

Čuvajte ga kao vaša oka oba

To vam je amanet sa Hristovog groba".


Predosećajući blizinu svoje fizičke smrti Sveti Sava je ovo izrekao kao svoju poslednju važnu odluku. Samo nekoliko dana nakon toga, 27. januara njegova se duša oprostila od mnogometežnog zemaljskog života.

Viber

Autor: O.J
Izvor: svetplus.com

Povezane vesti:


>