Ostalo

Smeno

Nikola Tesla i zapanjujuća tajna koja je sada otkrivena!

Nikola Tesla i zapanjujuća tajna koja je sada otkrivena! Radio je nebrojene misteriozne eksperimente, ali on je bio misterija i sam po sebi. Skoro svi genijalni umovi imaju određenu opsesiju.

Nikola Tesla i zapanjujuća tajna koja je sada otkrivena! Svet PlusNikola Tesla je imao prilično veliku opsesiju, naime hodao bi oko kvarta uzastopno tri puta pre nego što bi ušao u zgradu, čistio je svoje tanjire sa 19 ubrusa, živeo je u hotelskim sobama isključivo sa brojem koji je deljiv sa 3. Radio bi proračune o stvarima u svojoj neposrednoj blizini kako bi bio siguran da je rezultat deljiv sa 3 i na temelju toga bi donosio odluke. Sve je radio u nizu od 3.

Kažu da je Tesla bio u spektru autizma i/ili imao OCD (opsesivno kompulzivni poremećaj), neki čak  kažu da je bio vrlo praznoveran. Ipak, istina je malo puno dublja, piše Life coach code. Tesla je govorio:

"Ukoliko znate magičnost brojeva tri, šest i devet, otkrićete tajnu svemira."

Njegova opsednutost nije bila opsednutost sa brojevima uopšteno, već sa brojevima 3, 6 i 9! Možda je bio autističan ili imao oblik OCD-a ili bio praznoveran, ipak, odabrao je te brojeve sa razlogom. Tesla je tvrdio da su ti brojevi posebno važni. Niko ga nije slušao. Čak je izračunao čvorišne tačke oko planeta povezane sa brojevima 3, 6 i 9! Zašto baš ti brojevi? Što je to Nikola Tesla želeo da svet shvati?

Prvo, moramo shvatiti da nismo mi stvorili matematiku, mi smo je otkrili. To je univerzalni jezik i zakon. Bez obzira gde ste u svemiru, 1 plus 2 je uvek jednako 3! Sve u svemiru se pokorava tom zakonu! Postoje obrasci koji se prirodno pojavljuju u svemiru, obrasci koje smo otkrili u životu, galaksijama, formaciji zvezda, evoluciji i gotovo svemu u prirodi. Neki od tih obrazaca su "Zlatni rez" i "Sveta geometrija".

Jedan vrlo važan sistem po kojem funkcioniše priroda je „Moć 2 binarna sistema“ u kojem obrazac počinje sa jedan i nastavlja se udvostručavanjem brojeva. Stanice i embrijoni se razvijaju sledeći ovaj sveti uzorak: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,… Neki nazivaju ove uzorke Božjim nacrtom. Matematika bi, prema ovoj analogiji, bila Božji otisak prsta. (ostavimo pri tome sve religije po strani!) U vortex matematici (nauka anatomije torus kruga) postoji obrazac koji se ponavlja: 1, 2, 4, 8, 7 i 5 i tako dalje 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4…

 Kao što vidite, 3, 6 i 9 nisu u tom obrascu. Naučnik Marko Rodin veruje da ovi brojevi predstavljaju vektor iz treće u četvrtu dimenziju. Ovo polje bi trebalo biti energija više dimenzije koja utiče na energetski krug ostalih šest tačaka. Randy Powell, student Marka Rodina, kaže da ovo tajna besplatne energije, nešto za šta svi znamo da je Tesla savladao.

Objašnjenje!

Krenimo sa 1, dvostruko je 2; dvostruko je 4; dvostruko je 8; dvostruko 8 je 16; 16 zapisujemo kao 1 + 6 što je jednako 7; dvostruko 16 je 32 što zapisujemo kao  3 + 2 što je jednako 5 (možete udvostručiti 7 i dobiti 14 što je 1 + 4 što daje 5); dvostruko 32 je 64 (dvostruko 5 je 10) što zapisujemo kao 1 + 0 što je 1. Ukoliko nastavimo i dalje ćemo pratiti isti obrazac: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2…

Ako krenemo od 1 unazad dobićemo isti obrazac samo unazad: pola od 1 je 0.5 (0+5) što daje 5. Pola od 5 je 2.5 (2+5) što daje 7 itd. Kao što vidite ne spominju se 3, 6 i 9! Kao da su iznad tog obrasca, slobodni od njega.

Ipak, postoji nešto čudno kada ih počnete udvostručivati. Dvostruko 3 je 6; dvostruko 6 je 12 što kada se zbroje daje 3; u ovom obrascu se ne spominje 9! Kao da je 9 izvan, potpuno slobodan od oba obrasca. Međutim, ako počnete udvostručivati 9, to će uvek rezultirati sa 9 kada zbrojite: 18, 36, 72, 144, 288, 576…

Ukoliko odemo do Velike piramide u Gizi, ne samo da postoje tri veće piramide u Gizi, jedna pored druge koje imaju poziciju zvezda u pojasu Oriona, već takođe vidimo grupu tri manje piramide odmah dalje od tri veće. Nalazimo puno dokaza da priroda koristi simetriju trostrukosti i šesterostrukosti, uključujući oblik šestougla karakterističan za obično pčelinje saće. Ti oblici su u prirodi i drevni ljudi su oponašali te oblike u gradnji svoje svete arhitekture.

Da li je moguće da postoji nešto posebno u vezi misterioznog broja 3? Je li moguće da je Tesla razotkrio ovu duboku tajnu i koristio to znanje da bi pomerio granice nauke i tehnologije?

Zamislimo da postoje 2 suprotnosti, nazovimo ih svetlo i tama. Oni su poput severnog i južnog pola magneta. Jedna strana je 1, 2, i 4; druga strana je 8, 7 i 5: Poput elektriciteta, sve u svemiru je tok između ta dva pola, kao ljuljaška koje se njiše: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2… (ako zamislite kretanje to je nešto poput simbola za beskonačnost). Ipak, ove dve strane su vođene od strane 3 i 6; 3 upravlja sa 1, 2 i 4, dok 6 upravlja sa 8, 7 i 5; ukoliko pogledate obrazac pažljivije postaje još izazovnije: 1 i 2 je jednako 3; 2 i 4 je jednako 6; 4 i 8 je jednako 3; 8 i 7 je jednako 6; 7 i 5 je jednako 5; 5 i 1 je jednako 6; 1 i 2 je jednako 3…

Isti obrazac nea višoj skali je 3, 6, 3, 6, 3, 6… Međutim čak i dve strane, 3 i 6, su upravljane od broja 9 što pokazuje nešto spektakularno. Ukoliko pogledamo pažljivije obrasce 3 i 6 shvatite da je 3 i 6 jednako 9, 6 i 3 je jednako 9, svi brojevi zajedno daju 9, u oba smera uključujući i isključujući 3 i 6!

Zbog toga, 9 predstavlja jedinstvo obe strane. 9 je svemir sam po sebi!

Vibracija, energija i frekvencija!

3, 6 i 9!

„Ukoliko želite otkriti tajne svemira, razmišljajte u terminima energije, frekvencije i vibracije.“Nikola Tesla

Postoji dublja filozofska istina u ovome! Samo zamislite šta bismo mogli postići kada bi primenili ovo sveto znanje u svakodnevnoj nauci …

Onog dana kada znanost počne proučavati ne-fizičke fenomene, napravit će veći napredak u jednom desetljeću nego u svim prethodnim stoljećima njenog postojanja.“ Nikola Tesla

Viber

Autor: O.J
Izvor: Svetplus.com/Atma

Povezane vesti:


>