Ostalo

Smeno

Prva osuđena tračara! Na sudu se branila da takve reči ona ne izgovora!

Marica je prva osuđena tračara! Na sudu se branila da takve reči ona ne izgovora ni životinjama. Njena kazna je 80 hiljada dinara, a moraće da je plati ukoliko za godinu dana ponovi ovo delo.

Prva osuđena tračara! Na sudu se branila da takve reči ona ne izgovora! Svet PlusMarica koja ima 56. godina iz okoline Bjelovara proglašena je krivom i osuđena za krivično delo teškog sramoćenja supružnika Ivana i Đurđice koji imaju kuću u njenom komšiluku, a inače žive i rade u Nemačkoj. Kako je već ranije pravosnažno osuđena za klevetanje supružnika, sud je kaznio s ukupno 670 evra (oko 80.000 dinara) koje neće morati da plati ako u roku od jedne godine opet ne počini slična krivična dela. Ova žena će morati da podmiri sve troškove sudskog postupka koji još nisu određeni, što za nju, sa malom penzijom neće biti mali iznos.

Marica je, kako piše "Podravski", neutvrđenog datuma u avgustu 2012. u dvorištu kuće Luke D. pred više ljudi izjavila da su Ivan i Đurđica "beda i prolupali", da "ne znaju šta rade i nisu normalni". Takođe se tereti da je neutvrđenog datuma početkom oktobra 2012. godine kod blagajne u prodavnici pred više ljudi za susede rekla da je ona "od njih dobila sve i treba još novca da dobije", "sada je sve moje" i rekla da "sada neka idu nazad i neka se brinu za svoju decu".

Ova žena se na sudu branila kako nikada nije rekla da su ludi i prolupali, jer da takve reči ona ne govori ni životinjama. Ali na sudu su svedočili i zajednički susedi kod kojih je ogovarala supružnike. Žrtva trača Ivan navodi kako je pre Božića 2012. godine došao iz Nemačke u svoju kuću i od suseda Marka saznao da je optužena Lukinoj supruzi rekla da su on i žena prolupali, da su beda i ne znaju šta rade. Još kaže kako je 30. decembra iste godine od rođake Ljubice saznao da joj se Marica obratila u prodavnici na blagajni i rekla da su on i žena sve izgubili, da mogu da se pokupe i odu kod dece u Nemačku i da tu više nemaju šta da traže. Ljubica mu je, dodao je Ivan, rekla da je tada bilo više ljudi na blagajni i da su sve čuli.

Opštinski sud u Bjelovaru u tom procesu na raspravama je izveo brojne dokaze – obavio je uvid u račune iz prodavnice koji su akteri ove neobične priče posećivali, zatražio je brojnu medicinsku dokumentaciju za optuženu i tužioce, saslušao sedmoro svedoka, pregledao pređašnje parnice i presude i na kraju je penzionerku osudio za sramoćenje.

Ništa manje bizaran nije slučaj u kojem je Marica pravosnažmo osuđena za klevetu. Ivan i supruga su kupovali hranu za pse i sreli Maricu. Marica je, tumači dalje Ivan, izišla iz radnje, stajala s nekim ljudima i rekla im da su oni ljudi koji jedu pseću hranu, pokazavši na njega i suprugu, a da je to sve mogao čuti i sused Martin koji je bio nekoliko metara od nje.

Ivan još kaže kako je njegov pokojni brat Đuro živeo sa optuženom Maricom, ali oni već dugo nisu u dobrim odnosima zbog nerešenih imovinskopravnih stvari:

"Nakon tih uvreda i kleveta, ne možemo više da odemo u prodavnicu jer me je sram nakon što su se pročule te uvrede i klevete, pa su ljudi počeli da okreću glavu od nas."

Ovo nije sve, sud je tokom dokaznog postupka ustanovio kako je i protiv tužilaca Ivana i Đurđe u toku izvršni postupak radi naplate potraživanja optužene Marice u iznosu od 1.350 evra, i to na ime naknade štete "kada su supružnici zvali TV "Novu" da snimi šta im sve Marica radi u kući i dvorištu". Marica ih je tužila za klevetu i pravosnažno dobila spor.

Viber

Autor: O.J
Izvor: Svetplus.com/Podravski


>