Ostalo

Smeno

Najlepša imena za dečake i šta ona znače!

Mame i tate, koje će se prvi put naći u ulozi roditelja ali i oni koji očekuju drugo, treće pa i četvrto dete sa radošću biraju imena za svoje bebe. Svako želi da za svoju bebu odabere ime koje će biti posebno, a sve više očeva i majki želi da svom detetu da ime koje će ujedno biti i internacionalno, lako za izgovaranje i kratko. Sa druge strane, tu su i sva ona internacionalna imena koja nikad ne izlaze iz mode. 

Najlepša imena za dečake i šta ona znače! Svet PlusBudući roditelji, ukoliko ste još uvek u dilemi kako da nazovete vašeg malog princa, pogledajte neke od predloga i pročitajte njihovo značenje.

Todor

Ovo ime je ustvari skraćenica od imena Teodor, koje vodi  poreklo iz grčkog jezika: "Theodoros" izvedeno od theos (Bog) + doron (dar) u značenju “dar božiji”.


Viktor

Ime za koje svi znamo da je njeno značenje pobeda. Smatra se jednim od starijih imena, a poreklo vodi direktno iz latinskog jezika. Simbolični smisao: Rođen da bude pobednik!


Matej

Jedno od biblijskih imena, koje je nosio jedan od 12 apostola. Reč je starohebrejskog porekla, a u prevodu znači -dar božji-. Kod nas je do nedavno više bila prisutna varijanta ovog imena - Matija, ali u poslednje vreme je sve više dečaka koji se zovu baš Matej. 


Janko

Postoje tvrdnje koje kažu da je Janko ustvari samo verzija muškog imena Ivan ili Jovan. Janko se takođe dovodi u vezu i sa starohebrejskim jezikom. Značenje se povezuje i sa grčkim poreklom, gde je Janko onaj koji je blagosloven i kojeg prati sreća. 


Andrej

Poslednjih godina jako popularno ime kod nas. Vodi poreklo od grčkog imena „Andreas“, a smatra se da su dečaci sa ovim imenom najhrabriji, najsposobniji i da su naročito smeli u odnosu na druge. 


Lazar

Već dugo vremena popularno ime kod nas, zvučno je i ima istorijsku konotaciju jer odmah asocira na cara Lazara. Potiče od staro-hebrejske reči Eleazar, a kada je njeno značenje u pitanju - smatralo se da se ovo ime nose oni uz koje je uvek Bog, i koji su posebno nadareni i sve im polazi od ruke. Verovalo se da će dečaci koji se zovu Lazar u životu biti prave vođe.


Pavle

Poreklo muškog imena Pavle je iz starogrčkog jezika, i takođe se poput imena Adam svrstava u grupu biblijskih imena. Podsetimo se da je jedan od 12 Hristovih apostola nosio ime Pavle. Ovo ime se u prošlosti davalo dečacima koji su sitni ili  prevremeno rođeni jer je bukvalni prevod ove reči: mali, sitan tj. niskog rasta.

Relja

Posebno interesantno i pomalo neobično muško ime za koje nema toliko podataka po pitanju porekla. Svi izvori potvrđuju da Relja vodi poreklo od slavenosrpskom imena Hrebljan.  Značenje imena se dovodi u vezu sa glagolima "žuriti", "hrliti", pa bi simbolika za Relju bila - onaj ko grabi napred!


Ognjen

Istraživanja kažu da je poslednjih godina ovo jedno od najčešćih muških imena u našoj zemlji.  Slovenskog je porekla, i u krenu ove reči je  "oganj", u značenju "plamen, vatra". Ovo ime se u prošlosti davalo muškoj deci, kako bi dete bilo zaštićeno i sigurno od zlih sila za koje se verovalo da ga ugrožavaju. 

Viber

Autor: O.J
Izvor: Svetplus.com


>