Ostalo

Smeno

Viktor Igo - francuski pesnik, romansijer i dramski pisac!

Viktor Igo jedan je od predstavnika francuske romantičarske književnosti. Bio je bio pesnik, romansijer i dramski pisac, a aktivno je i učestvovao u političkom životu Francuske.

Viktor Igo - francuski pesnik, romansijer i dramski pisac!Veoma rano počeo je da se bavi pisanjem, a sa samo petnaest godina, njegove stihove primetili su i najviši članovi Francuske akademije na koju je već sa 18 godina i primljen. Čuveni predgovor drami Kromvel smatra se manifestom romantizma. U njemu Igo zahteva da nova književnost bude osećajna, a ne racionalna, da deluje snagom reči i osećanja, a ne propisanom formom i ukočenom konstrukcijom. Pisci klasičari su reagovali vatreno i oholo, ali romantičarska književna je već bila prodrla u život i zatalasala mlade književne generacije.

Slavni pisac ostao je veran svojim idejama do kraja života. Takav je bio i posle povratka u Francusku, kada se pariski proleterijat 1871. godine obračunao sa buržoazijom i rojalistima. Zalagao za human tretman prema pohvatanim revolucionarima nakon poraza Pariske komune. I u kasnim godinama života Igo je bio aktivan u književnom radu, stvarao nova dela i postao idol celog francuskog naroda.

Viktor Igo spada u jedna od najvećih imena Francuske, koji je uspeo da stvori izuzetno obimno književno delo i da u njemu, izrazi ljudske težnje i ideale svoga doba. Zato se to delo ocenjuje kao najlepša himna životu i ljudskom pravu na sreću i slobodu. Preminuo je 1885. godine u dubokoj starosti, kao jedan od najslavnijih ličnosti.

Viber

Autor: J.B.
Izvor: Svet Plus

Povezane vesti:


>